vrijdag 24 juni 2011

Docentendag ontwikkelcentrum bij AOC Friesland VMBODocentendag ontwikkelcentrum AOC Friesland 22 juni.
In het verleden werden er door het ontwikkelcentrum docentendagen georganiseerd waarbij er van alle AOC ’s enkele vertegenwoordigers aanwezig waren. In december vorig jaar vertelde Jan van Driel mij over de nieuwe opzet van deze docentendagen waarbij het ontwikkelcentrum voor elke AOC afzonderlijk een docentendag kan organiseren. Hierbij bereik je per AOC een grote groep docenten in één keer.
1 juni zijn de vier VMBO locatie van AOC Friesland overgegaan op een nieuwe interface binnen livelink waarmee alle beschikbare digitale leermateriaal via een overzichtelijke startpagina direct vindbaar is. Het aantal muisklikken is voor docenten en leerlingen door middel van userafhankelijke login sterk teruggebracht. Deze interface binnen livelink noemen wij “Petear” (In gesprek) en hebben wij in samenwerking met Arie de Graaf overgenomen van AOC Oost (KISS).
Als ECC ambassadeur was ik meteen enthousiast over de mogelijkheid om een docentendag voor onze AOC te organiseren. Een uitgelezen mogelijkheid om de docenten van de groene praktijkvakken en de biologie leraren van al onze locaties bij elkaar te krijgen en te informeren over de beschikbare content van het ontwikkelcentrum.
Afgelopen woensdag was het zover. Een veertigtal VMBO en MBO 1,2 docenten hebben deze dag bijgewoond op onze VMBO locatie in Heerenveen. Om 13:30 heeft locatiedirecteur Aad van den Burg de middag geopend. In zijn toespraak haalde van den Burg de bijzondere relatie tussen de AOC’s en het ontwikkelcentrum aan.. Na het centrale gedeelte werd de groep opgedeeld in vier workshopgroepen. Tijdens de workshops werd gewerkt vanuit onze eigen omgeving (Petear) waardoor de docenten ook meteen op de hoogte zijn van de mogelijkheden van onze eigen livelink-omgeving.
De workshops werden geleid door mensen van het ontwikkelcentrum:
Groene ruimte en Bloemschikken; Jan van Driel,
Dier en Plant; Roël Shin,
VAP Economie en VM2 ; Peter van Loon
Biologie; Ariëtte Huisman
We kunnen terugzien op een geslaagde dag. Voor mij als ECC ambassadeur was er alle gelegenheid om met de collega’s in gesprek te gaan over wensen en problemen waar mensen tegenaan lopen. Met de aantekeningen die ik hiervan heb gemaakt kan ik meteen aan de slag.

woensdag 20 april 2011

Uitstroomkatern Engels bereidt voor op Engelstalige communicatie in beroepspraktijk

Een bekend probleem voor mbo-leerlingen is dat hun kennis van het Engels onvoldoende is toegesneden op het eigen beroep. Hoe help je als assistent in een dierenartspraktijk een Engelse toerist met een ziek hondje?

Startpagina AVO
Het Uitstroomkatern Engels Groen-Dier 1 bereidt uw studenten hierop voor. U kunt het katern nu als pdf downloaden via de ECC (zoektip: oc-30055 of via de startpagina AVO).

dinsdag 19 april 2011

Hergebruik arrangementen


Klik op afbeelding voor vergroting

Hergebruiken van arrangementen is ook mogelijk in Wikiwijs. Dat weten collega's over het algemeen niet. Ga binnenkort proberen of dit makkelijk gaat.

Afbeelding komt van mooi overzicht arrangement Vakwerk Groene ruimte van het Ontwikkelcentrum:

vrijdag 4 maart 2011

Van de docent leren we het meest!


Een paar maanden geleden is het onderzoek effecten van ICT leren bij AOC Friesland MBO Groen afgerond. Dit onderzoek is gedaan door bureau Oberon, in opdracht van Kennisnet. In beide lessen hebben we groepen jongens geobserveerd die liever buiten zijn en in de praktijk werken dan achter een computer zitten, thuis of op school. Toch gaven zij aan dat het werken met de computer niet meer weg te denken is.

Maar zij willen wel graag dat de docent in de buurt blijft, voor uitleg en controle. Zij ervaren zelf dat zij zonder docent zichzelf niet goed aan het werk kunnen houden, ook niet met een computer. Zij zouden daarom het liefst in kleine klassen willen werken in plaats van in het OLC. Dan is er meer rust en blijven ze beter bij de les. ‘En van de docent leren we het meest,’ zeggen ze. De computer is daarvoor niet noodzakelijk, maar hij moet het wel goed doen.

Lees het complete artikel op Forkenning.
Daar kun je de onderzoeken downloaden inclusief de TIPS van AOC Friesland

dinsdag 1 maart 2011

Wat willen docenten met digitaal leermateriaal?Hoe ziet de toekomst er uit van digitaal leermateriaal. Willen onderwijsgevenden zelf leertrajecten samen stellen op basis van leerobjecten? Of willen zij kant en klare digitale methodes gebruiken?

Het ITS heeft in opdracht van Kennisnet een verkennende studie uitgevoerd naar de behoeften van docenten bij het gebruik van digitale leermaterialen. Op basis van deze studie onderscheiden zij drie typen gebruikers.

* Experts maken in bescheiden mate gebruik van digitale leermaterialen. Zij zoeken sporadisch naar materiaal op internet om hun les te verlevendigen. De gebruikte digitale leermaterialen zijn vaak gebonden aan de lesmethode of zijn daar een directe aanvulling op. In hun didactiek staat het overdragen van kennis en het laten oefenen van leerlingen centraal.

* Arrangeurs leveren graag maatwerk en maken daarbij regelmatig gebruik van digitale leermaterialen (niet altijd gebonden aan een bepaalde lesmethode). Hun didactiek bestaat uit een combinatie van kennisoverdracht en leeractiviteiten waarbij leerlingen zelf kennis moeten verwerven.

* Vrije spelers zoeken met grote regelmaat naar digitale leermaterialen en passen die waar nodig aan. Zij gebruiken vaak geen lesmethoden, maar zorgen er wel voor dat digitale en andere leermaterialen een samenhangend geheel vormen. Ook zij hanteren een didactiek die kennisoverdracht en actief kennis ontwikkelen combineert.

Ook voor ons Groen Onderwijs een interessant onderzoek.
Meer informatie en onderzoekresultaten downloaden
(Bron: Bericht is overgenomen van Wilfred Rubens)

donderdag 24 februari 2011

Startpagina Groene ruimte het populairst bij docenten
Vorig jaar oktober lanceerde het Ontwikkelcentrum handige startpagina’s voor mbo-lesmateriaal. Met nu bijna 9.000 hits een groot succes in de ECC! Elke vakrichting heeft zijn eigen startpagina en uit de cijfers blijkt dat de startpagina Groene ruimte het populairst is, met zo’n 3.000 hits. Klik hier voor een overzicht van de startpagina’s mbo.

vrijdag 18 februari 2011

Krokussen komen op dus........


Prettige vakantie!
ECC ambassadeurs van AOC Friesland

dinsdag 15 februari 2011

Groen Kennisnet zoekscherm in je browser?Groen Kennisnet maakt het mogelijk om het educatief zoekscherm in de browser te activeren. Is dat handig in onze praktijk? Hier mijn bevindingen:

Met het zoekscherm in de browser zijn voor gebruikers zonder Entree account van Kennisnet en zonder abonnement op het Ontwikkelcentrum, alleen de publieke bronnen toegankelijk. Dit is maar een fractie van het totaal aanbod.

De optie GK zoekscherm in je browser is naar mijn mening een goede optie:
-Als je bent ingelogd in je intranet, en je daarbij een abonnement bij het Ontwikkelcentrum hebt.
- Als je via het inloggen de Entree van Kennisnet hebt meegekregen, waardoor je ook Teleblik, Wequest, Wikiwijs kunt benutten.
-Als je bij je intranet van school geen standaard zoekscherm hebt van Groen Kennisnet.

Interesse?
Ik heb een uitgebreide handleiding gemaakt:
Download de handleiding
Bron: Groen Kennisnet Nieuwsbrief

Dit bericht is een copie van Forkenning

donderdag 3 februari 2011

Slimmerkunde, een inspirerend idee

Het is altijd leuk om inspirerende mensen te volgen. Kun je altijd van leren. Wat dacht je van de enthousiastelingen die met 'Slimmerkunde' bezig zijn?

Lesgeven zonder gebruik te maken van het internet, en dus zonder social media en online bronnen. Anno 2011 is dat ondenkbaar. Veel docenten doen hun best om het internet in te zetten voor educatieve doeleinden, maar weten niet precies hoe ze dit het beste kunnen doen. En hier komt Slimmerkunde om de hoek kijken, een onderwijsmodule die docenten kan helpen om scholieren te leren hoe ze het internet op een educatieve manier kunnen gebruiken.

Bekijk onderstaand filmpje:

Heb je gelet op 1+1 =11?
Kunnen wij toch ook?

Bron:
Denk mee over het onderwijs van morgen.
Uitgeverij Malmberg

maandag 31 januari 2011

Samenwerken om verder te komen


Foto: Aantal rebellen met uiterst rechts Jan van Driel (Ontwikkelcentrum)

Samenwerkende ICT coördinatoren (Rebellenclub)
Op 20 januari 2011 was het in Zwolle weer tijd voor een bijeenkomst van de samenwerkende ict coördinatoren, ook wel de Rebellenclub genoemd. Voorzitter Harm Geert Moesker, notulist Bert Plaat.

De samenwerking krijgt steeds meer belangstelling. Aanwezig waren: AOC Oost; Arie van der Graaf, Chantal ter Steege. Wellant college; Bert de Vette, Ed van den Heuvel. Onderwijsgroep Noord; Erwin van Pelt. Citaverda Limburg; Thijs Heijman. Edudelta; Han de Fijeter. Groene Welle; Harm Geert Moesker. AOC Friesland; Bert Plaat. Ook waren aangeschoven Jan van Driel, Ontwikkelcentrum, Han Matla, Kennisnet en op uitnoding Annet Scholten onderwijsdeskundige.

Onderwerpen die besproken werden:
1.Stand van zaken rond contentcorner - wikiwijs
2.Bereikbaarheid content van een arrangement
3.Contactpersoon Wikiwijs voor updates
4.Integratie zoekportalen
5.Status QMP in zoekportalen
6.Hoe gaat het met maken van arrangementen?
7.Workshops Wikiwijs
8.Arrangementen niet te vinden in Wikwijs.
9.Kwaliteits keurmerk voor arrangementen

We werken samen om jullie beter te kunnen helpen:
Download hier het verslag
We hebben zoveel mogelijk input uit de praktijk nodig. Heb je vragen, aanvullingen, wensen, ongenoegens, geef een reactie op dit verslag via het ECC blog!

donderdag 27 januari 2011

Uitstel, maar geen afstel

Beste ECC-ambassadeur,

Zoals je als geen ander weet, wordt de Content Arrangeer Tool (CAT) dit schooljaar vervangen door Wikiwijs arrangeren. Dat dit in alle geledingen consequenties heeft, zal voor iedereen duidelijk zijn. Met name door een groot aantal scholen wordt nadrukkelijk gevraagd de overgang van CAT naar Wikiwijs arrangeren iets rustiger te laten verlopen. Als antwoord op deze vraag worden dan ook een aantal wijzigingen in de planning doorgevoerd. In het onderstaande schema worden deze wijzigingen aangegeven. Wij hopen op deze manier een ieder meer ruimte te geven om alles voor het nieuwe school optimaal te kunnen realiseren.

Nieuwe arrangementen maken in de CAT: Tot 1 mei 2011
Bestaande arrangementen aanpassen in de CAT: Tot 1 juni 2011
Bestaande arrangementen migreren van CAT naar Wikiwijs arrangeren: Tot 1 augustus 2011

Mede namens Groen Kennisnet, OPK en het Ontwikkelcentrum wil ik je vragen genoemde wijzigingen aan de belanghebbenden door te geven.

maandag 24 januari 2011

Insluitcode van Youtube


De insluitcode van Youtube is veranderd vanwege de nieuwste programmatie voor webpagina's. Maar; als je de nieuwe code in het Wikiwijs arrangement wilt plaatsen staan de filmpjes niet meer mooi op de pagina. Gelukkig heeft Youtube ook een mogelijkheid om de oude code te gebruiken. Vink deze aan zoals bij bovenstaand voorbeeld. Doe dit op deze manier tot nader bericht om teleurstellingen te voorkomen!

donderdag 20 januari 2011

highlights ECC-ambassadeursdag: bekijk het filmpje

Beste ambassadeurs,

bekijk nu het filmpje met de highlights van de ECC-ambassadeursdag, vorige week donderdag in Maartensdijk.

dinsdag 18 januari 2011

Ontwikkelcentrum in samenwerkingsovereenkomstHet programma Natuur- en Milieueducatie van Agentschap NL, het Ontwikkelcentrum, de Groene Kennis Coöperatie en Stichting Kennisnet hebben op 12 januari een samenwerkingovereenkomst getekend met als doel digitaal educatiemateriaal op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid breed toegankelijk te maken. Om dat te realiseren wordt het bestaande materiaal toegankelijk gemaakt via Wikiwijs.

Het Ontwikkelcentrum, de hoofdaannemer van dit programma, is enthousiast over de kansen die de hechte samenwerking van de verschillende partijen biedt.
Lees meer

maandag 17 januari 2011

Nog een wens voor 2011


Foto: Jan van Driel schrijft een wens op het bord voor 2011. De foto is wat wazig maar de wens was helder; maak als ECC ambassadeur meer gebruik van dit blog om kennis en ervaring uit te wisselen!

Dit willen wij als ECC ambassadeurs van AOC Friesland van harte onderschrijven. Een blogbericht maakt de achterban duidelijk waarmee je bezig bent. Een blogbericht maakt duidelijk waar je voor staat en wat je ambities zijn. Hiermee kan je een stuk kennis en ervaring inbrengen. En draait alles niet om kennisuitwisseling om verder te kunnen komen?

Op ons blog heeft collega Auke Wiersma inmiddels een verslag gemaakt van de bijeenkomst ECC ambassadeurs zoals die vorige week in Maartensdijk werd gehouden. Zie http://forkenning.blogspot.com/2011/01/ecc-ambassadeursdag.html Heb je reacties, aanvullingen? Schroom niet en ga je gang!

woensdag 12 januari 2011

Sociale karakter uitgangspunten ICT leren.


In zijn bijdrage voor het SURF/WTR Trendrapport stelt de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad Karl Dittrich dat ontwikkelen van ICT leren alleen lukt als het bottom up gebeurt.

Uitgangspunten daarbij zouden moeten zijn de diversiteit in docenten- en studentenpopulatie, de diversiteit van het onderwijsproces en het sociale karakter daarvan. Op basis daarvan stelt Dittrich een agenda van vier punten voor.

Luister naar zijn stelling
Bekijk de site van het trendpapport met meer stellingen en pdf downloads.

dinsdag 11 januari 2011

Organisatie intranet

Vorige week publiceerde Kennisnet een filmpje op Youtube over het intranet van AOC Oost. In het filmpje wordt duidelijk hoe belangrijk het is om het intranet van een school goed te organiseren en daarbij gebruik te kunnen maken van de 'single sign on' van Kennisnet.

Een goed georganiseerd intranet is ook de sleutel tot een versnelling in het gebruikt van de leereenheden van het Ontwikkelcentrum. Een leerlijn opgebouwd uit arrangementen met daarin directe links naar de leereenheden en leerobjecten, is daarbij een slimme strategie.

AOC Oost maakt op dit moment voor AOC Friesland dezelfde opzet. Vanaf 1 februari aanstaande wordt ons vernieuwde intranet op deze manier actief. Bekijk het prima filmpje van Kennisnet:

Notitie:
De publucatie van dit filmpje werd door Kennisnet bekend gemaakt via Twitter. Voor wie vooroordelen heeft betreft social media; direct vergeten en maak een account op Twitter. Stelling: Eerst proberen voordat je met kritiek komt!

maandag 3 januari 2011

Een creatief 2011 gewenstNamens Auke Wierma, Jacob van Wieren en Bert Plaat (Servicebureau ICT leren AOC Friesland) voor allen een gezond 2011. En laat je creativiteit stromen want dat is nodig om ICT leren weer verder te brengen.

Voor de mensen van het Ontwikkelcentrum; afgelopen jaren hebben jullie een geweldige inspanning gedaan op het gebied van digitaal lesmateriaal. Daar plukken wij nu de digitale vruchten van. We hebben daar veel respect voor en hopen dat jullie in 2011 zo door gaan!