dinsdag 1 maart 2011

Wat willen docenten met digitaal leermateriaal?Hoe ziet de toekomst er uit van digitaal leermateriaal. Willen onderwijsgevenden zelf leertrajecten samen stellen op basis van leerobjecten? Of willen zij kant en klare digitale methodes gebruiken?

Het ITS heeft in opdracht van Kennisnet een verkennende studie uitgevoerd naar de behoeften van docenten bij het gebruik van digitale leermaterialen. Op basis van deze studie onderscheiden zij drie typen gebruikers.

* Experts maken in bescheiden mate gebruik van digitale leermaterialen. Zij zoeken sporadisch naar materiaal op internet om hun les te verlevendigen. De gebruikte digitale leermaterialen zijn vaak gebonden aan de lesmethode of zijn daar een directe aanvulling op. In hun didactiek staat het overdragen van kennis en het laten oefenen van leerlingen centraal.

* Arrangeurs leveren graag maatwerk en maken daarbij regelmatig gebruik van digitale leermaterialen (niet altijd gebonden aan een bepaalde lesmethode). Hun didactiek bestaat uit een combinatie van kennisoverdracht en leeractiviteiten waarbij leerlingen zelf kennis moeten verwerven.

* Vrije spelers zoeken met grote regelmaat naar digitale leermaterialen en passen die waar nodig aan. Zij gebruiken vaak geen lesmethoden, maar zorgen er wel voor dat digitale en andere leermaterialen een samenhangend geheel vormen. Ook zij hanteren een didactiek die kennisoverdracht en actief kennis ontwikkelen combineert.

Ook voor ons Groen Onderwijs een interessant onderzoek.
Meer informatie en onderzoekresultaten downloaden
(Bron: Bericht is overgenomen van Wilfred Rubens)

Geen opmerkingen: