maandag 25 juni 2012

Dynamische bijeenkomst ECC ambassadeursMark van Vliet in actie

Op 20 juni j.l. werd er opnieuw een bijeenkomst voor de ECC ambassadeurs gehouden in het MBO Velp. We kregen een dynamische presentatie van uitgever 
Ontwikkelcentrum. Mark van Vliet haalde krenten uit de pap; Nieuwe app 'Blik op groen' met daarin de instructie video's. Zoeken en vinden gebruiksvriendelijker. Contentontwikkeling publicatieneutraal en platformonafhankelijk. Idee: vanuit de basisvoorziening komen met plusmodules. Centraal staat; gebruiker bepaalt, nodig want de uitleverplatformen steeds diverser vanuit bronmateriaal snel beschikbaar maken. Daarom is de algemeen ontwikkeling om eerst de browse rprobleem oplossen (lesmateriaal moet in alle browser zichtbaar zijn). 
   
Specifiek ontwikkelingen zijn speciale apps en  epub (elektronische publicaties). De startpagina van Groen Kennisnet/Ontwikkelcentrum komt ook in een performance voor mobiele apparaten. Er komen qr code's op de praktijkkaarten (naar instrcutie video). Daarnaast wordt nieuw vmbo materiaal ontwikkelt, passend bij deze tijd. Goed: per module wordt het materiaal blended aangeboden (module is leereenheid, vragen, filmpjes) digitaal, op papier en ook in scorm om in de ELO te zetten. Vanuit basis desktopversie wordt het lesmateriaal geschikt  gemaakt voor alle platforms. Opluchting voor ons Servicebureau: Filmpjes uit het ECC kunnen in moderne html5 code geopend worden

Nieuw: Digiborden training

De drempel voor docenten is erg hoog om digiborden volledig te gebruiken. Ontwikkelcentrum wil met docenten aan de slag om het lesmateriaal op een pakkende manier op het digibord te presenteren. We kunnen Mark van Vliet benaderen voor pilot werken op SMART bord. 
Afbeelding: Anke Visser gaf een presentatie over de Netwerkschool MBO VelpDe school staat midden in de samenleving: grenzen tussen onderwijs, samenleving en bedrijfsleven vervagen. Lees meer over de Netwerkscholen.

vrijdag 24 juni 2011

Docentendag ontwikkelcentrum bij AOC Friesland VMBODocentendag ontwikkelcentrum AOC Friesland 22 juni.
In het verleden werden er door het ontwikkelcentrum docentendagen georganiseerd waarbij er van alle AOC ’s enkele vertegenwoordigers aanwezig waren. In december vorig jaar vertelde Jan van Driel mij over de nieuwe opzet van deze docentendagen waarbij het ontwikkelcentrum voor elke AOC afzonderlijk een docentendag kan organiseren. Hierbij bereik je per AOC een grote groep docenten in één keer.
1 juni zijn de vier VMBO locatie van AOC Friesland overgegaan op een nieuwe interface binnen livelink waarmee alle beschikbare digitale leermateriaal via een overzichtelijke startpagina direct vindbaar is. Het aantal muisklikken is voor docenten en leerlingen door middel van userafhankelijke login sterk teruggebracht. Deze interface binnen livelink noemen wij “Petear” (In gesprek) en hebben wij in samenwerking met Arie de Graaf overgenomen van AOC Oost (KISS).
Als ECC ambassadeur was ik meteen enthousiast over de mogelijkheid om een docentendag voor onze AOC te organiseren. Een uitgelezen mogelijkheid om de docenten van de groene praktijkvakken en de biologie leraren van al onze locaties bij elkaar te krijgen en te informeren over de beschikbare content van het ontwikkelcentrum.
Afgelopen woensdag was het zover. Een veertigtal VMBO en MBO 1,2 docenten hebben deze dag bijgewoond op onze VMBO locatie in Heerenveen. Om 13:30 heeft locatiedirecteur Aad van den Burg de middag geopend. In zijn toespraak haalde van den Burg de bijzondere relatie tussen de AOC’s en het ontwikkelcentrum aan.. Na het centrale gedeelte werd de groep opgedeeld in vier workshopgroepen. Tijdens de workshops werd gewerkt vanuit onze eigen omgeving (Petear) waardoor de docenten ook meteen op de hoogte zijn van de mogelijkheden van onze eigen livelink-omgeving.
De workshops werden geleid door mensen van het ontwikkelcentrum:
Groene ruimte en Bloemschikken; Jan van Driel,
Dier en Plant; Roël Shin,
VAP Economie en VM2 ; Peter van Loon
Biologie; Ariëtte Huisman
We kunnen terugzien op een geslaagde dag. Voor mij als ECC ambassadeur was er alle gelegenheid om met de collega’s in gesprek te gaan over wensen en problemen waar mensen tegenaan lopen. Met de aantekeningen die ik hiervan heb gemaakt kan ik meteen aan de slag.

woensdag 20 april 2011

Uitstroomkatern Engels bereidt voor op Engelstalige communicatie in beroepspraktijk

Een bekend probleem voor mbo-leerlingen is dat hun kennis van het Engels onvoldoende is toegesneden op het eigen beroep. Hoe help je als assistent in een dierenartspraktijk een Engelse toerist met een ziek hondje?

Startpagina AVO
Het Uitstroomkatern Engels Groen-Dier 1 bereidt uw studenten hierop voor. U kunt het katern nu als pdf downloaden via de ECC (zoektip: oc-30055 of via de startpagina AVO).

dinsdag 19 april 2011

Hergebruik arrangementen


Klik op afbeelding voor vergroting

Hergebruiken van arrangementen is ook mogelijk in Wikiwijs. Dat weten collega's over het algemeen niet. Ga binnenkort proberen of dit makkelijk gaat.

Afbeelding komt van mooi overzicht arrangement Vakwerk Groene ruimte van het Ontwikkelcentrum:

vrijdag 4 maart 2011

Van de docent leren we het meest!


Een paar maanden geleden is het onderzoek effecten van ICT leren bij AOC Friesland MBO Groen afgerond. Dit onderzoek is gedaan door bureau Oberon, in opdracht van Kennisnet. In beide lessen hebben we groepen jongens geobserveerd die liever buiten zijn en in de praktijk werken dan achter een computer zitten, thuis of op school. Toch gaven zij aan dat het werken met de computer niet meer weg te denken is.

Maar zij willen wel graag dat de docent in de buurt blijft, voor uitleg en controle. Zij ervaren zelf dat zij zonder docent zichzelf niet goed aan het werk kunnen houden, ook niet met een computer. Zij zouden daarom het liefst in kleine klassen willen werken in plaats van in het OLC. Dan is er meer rust en blijven ze beter bij de les. ‘En van de docent leren we het meest,’ zeggen ze. De computer is daarvoor niet noodzakelijk, maar hij moet het wel goed doen.

Lees het complete artikel op Forkenning.
Daar kun je de onderzoeken downloaden inclusief de TIPS van AOC Friesland

dinsdag 1 maart 2011

Wat willen docenten met digitaal leermateriaal?Hoe ziet de toekomst er uit van digitaal leermateriaal. Willen onderwijsgevenden zelf leertrajecten samen stellen op basis van leerobjecten? Of willen zij kant en klare digitale methodes gebruiken?

Het ITS heeft in opdracht van Kennisnet een verkennende studie uitgevoerd naar de behoeften van docenten bij het gebruik van digitale leermaterialen. Op basis van deze studie onderscheiden zij drie typen gebruikers.

* Experts maken in bescheiden mate gebruik van digitale leermaterialen. Zij zoeken sporadisch naar materiaal op internet om hun les te verlevendigen. De gebruikte digitale leermaterialen zijn vaak gebonden aan de lesmethode of zijn daar een directe aanvulling op. In hun didactiek staat het overdragen van kennis en het laten oefenen van leerlingen centraal.

* Arrangeurs leveren graag maatwerk en maken daarbij regelmatig gebruik van digitale leermaterialen (niet altijd gebonden aan een bepaalde lesmethode). Hun didactiek bestaat uit een combinatie van kennisoverdracht en leeractiviteiten waarbij leerlingen zelf kennis moeten verwerven.

* Vrije spelers zoeken met grote regelmaat naar digitale leermaterialen en passen die waar nodig aan. Zij gebruiken vaak geen lesmethoden, maar zorgen er wel voor dat digitale en andere leermaterialen een samenhangend geheel vormen. Ook zij hanteren een didactiek die kennisoverdracht en actief kennis ontwikkelen combineert.

Ook voor ons Groen Onderwijs een interessant onderzoek.
Meer informatie en onderzoekresultaten downloaden
(Bron: Bericht is overgenomen van Wilfred Rubens)

donderdag 24 februari 2011

Startpagina Groene ruimte het populairst bij docenten
Vorig jaar oktober lanceerde het Ontwikkelcentrum handige startpagina’s voor mbo-lesmateriaal. Met nu bijna 9.000 hits een groot succes in de ECC! Elke vakrichting heeft zijn eigen startpagina en uit de cijfers blijkt dat de startpagina Groene ruimte het populairst is, met zo’n 3.000 hits. Klik hier voor een overzicht van de startpagina’s mbo.