woensdag 20 april 2011

Uitstroomkatern Engels bereidt voor op Engelstalige communicatie in beroepspraktijk

Een bekend probleem voor mbo-leerlingen is dat hun kennis van het Engels onvoldoende is toegesneden op het eigen beroep. Hoe help je als assistent in een dierenartspraktijk een Engelse toerist met een ziek hondje?

Startpagina AVO
Het Uitstroomkatern Engels Groen-Dier 1 bereidt uw studenten hierop voor. U kunt het katern nu als pdf downloaden via de ECC (zoektip: oc-30055 of via de startpagina AVO).

Geen opmerkingen: