maandag 25 juni 2012

Dynamische bijeenkomst ECC ambassadeursMark van Vliet in actie

Op 20 juni j.l. werd er opnieuw een bijeenkomst voor de ECC ambassadeurs gehouden in het MBO Velp. We kregen een dynamische presentatie van uitgever 
Ontwikkelcentrum. Mark van Vliet haalde krenten uit de pap; Nieuwe app 'Blik op groen' met daarin de instructie video's. Zoeken en vinden gebruiksvriendelijker. Contentontwikkeling publicatieneutraal en platformonafhankelijk. Idee: vanuit de basisvoorziening komen met plusmodules. Centraal staat; gebruiker bepaalt, nodig want de uitleverplatformen steeds diverser vanuit bronmateriaal snel beschikbaar maken. Daarom is de algemeen ontwikkeling om eerst de browse rprobleem oplossen (lesmateriaal moet in alle browser zichtbaar zijn). 
   
Specifiek ontwikkelingen zijn speciale apps en  epub (elektronische publicaties). De startpagina van Groen Kennisnet/Ontwikkelcentrum komt ook in een performance voor mobiele apparaten. Er komen qr code's op de praktijkkaarten (naar instrcutie video). Daarnaast wordt nieuw vmbo materiaal ontwikkelt, passend bij deze tijd. Goed: per module wordt het materiaal blended aangeboden (module is leereenheid, vragen, filmpjes) digitaal, op papier en ook in scorm om in de ELO te zetten. Vanuit basis desktopversie wordt het lesmateriaal geschikt  gemaakt voor alle platforms. Opluchting voor ons Servicebureau: Filmpjes uit het ECC kunnen in moderne html5 code geopend worden

Nieuw: Digiborden training

De drempel voor docenten is erg hoog om digiborden volledig te gebruiken. Ontwikkelcentrum wil met docenten aan de slag om het lesmateriaal op een pakkende manier op het digibord te presenteren. We kunnen Mark van Vliet benaderen voor pilot werken op SMART bord. 
Afbeelding: Anke Visser gaf een presentatie over de Netwerkschool MBO VelpDe school staat midden in de samenleving: grenzen tussen onderwijs, samenleving en bedrijfsleven vervagen. Lees meer over de Netwerkscholen.