donderdag 8 juli 2010

arrangeren in het nieuwe schooljaar: wat verandert er?

Beste ambassadeurs,

Voor gebruikers van de Educatieve Contentcatalogus en arrangeertool gaat er veel veranderen komend schooljaar! Jullie hebben vandaag een e-mail ontvangen, we brengen jullie ook even via de blog op de hoogte.

Waar gaat er gebeuren?
De ContentArrangeerTool, die tool die het Ontwikkelcentrum aanbiedt voor docenten in het groen onderwijs, gaat over in de arrangeertool van Wikiwijs. Dat betekent: meer mogelijkheden en een aantrekkelijkere omgeving voor u als gebruiker van de arrangeertool! Vanaf eind september 2010 kunnen jullie hier gebruik van maken.

Wat betekent dat voor mijn arrangementen?
In de nieuwe arrangeertool kun je gewoon gebruik blijven maken van je huidige arrangementen. Deze ‘verhuizen’ mee. Nieuwe arrangementen maak je met de nieuwe arrangeertool.

Wat ga ik daarvan zien?
Vanaf eind september 2010 heb je, zodra je bent ingelogd, 2 opties:
Optie 1: direct overstappen naar de nieuwe arrangeertool
Optie 2: met de huidige arrangeertool blijven werken tot 1 januari 2011. Na deze datum kun je geen gebruik meer maken van de huidige arrangeertool.

Waarom een nieuwe arrangeertool?
De arrangeertool in Wikiwijs biedt meer mogelijkheden en ziet er aantrekkelijker uit dan de huidige arrangeertool. Onder andere jullie hebben je voorkeur uitgesproken voor de nieuwe arrangeertool, het Ontwikkelcentrum heeft besloten zich aan te sluiten bij Wikiwijs.

Wat betekent dat voor de ECC?
De ECC blijft voorlopig zoals hij is. Wel werkt het Ontwikkelcentrum aan een nieuwe versie van de ECC. Begin volgend schooljaar informeren wij jullie hier verder over.

Vragen?
Via onze maandelijkse ECC-nieuwsbrief en deze blog houden wij jullie op de hoogte over wat er wanneer gaat gebeuren en wat dat betekent. Vragen? Neem dan contact op met de helpdesk ECC, (0318) 642 992 of helpdeskecc@ontwikkelcentrum.nl

vriendelijke groet,
team Ondersteuning groen onderwijs
Ontwikkelcentrum

zaterdag 3 juli 2010

Face-IT

In Nieuwsbrief ECC juni 2010 / nummer15 staat:Face-IT nu ook beschikbaar via de ECC
Face-IT is een tool waarmee uw leerlingen de prestaties van een fictief bedrijf kunnen vergelijken met een spiegelgroep. Uw leerlingen kunnen in Face-IT zelf bepalen op basis van welke criteria de spiegelgroep wordt samengesteld. Bijvoorbeeld op basis van dezelfde bedrijfsstructuur. Dankzij de Contentmakelaar, een dienst van het Ontwikkelcentrum, is de tool nu beschikbaar voor het groenonderwijs. Face-IT is geschikt voor de kwalificatieprofielen Vakfunctionaris bedekte teelt, Vakfunctionaris open teelt, Middenkaderfunctionaris plant.Voor de bedrijfseconomen en andere cijferaars; 
er zijn op dit moment twee sectoren beschikbaar,
Akkerbouw en Rundveehouderij.
Dat is met name interessant voor alle Middenkaderfunctionarissen.


De doelgroep is dus aanzienlijk groter dan openteelten.
Deelnemers kunnen hun Bpv bedrijf vergelijken met een 
spiegelgroep uit de LEI database.
Ze maken dus een Benchmark vergelijking. 


Dat laatste (Bench marking) is iets wat een toekomstig 
ondernemer (middenkader functionaris) moet kennen 
en begrijpen.
Niet zo maar theorie, maar leren door doen!
Ook voor docenten echt iets om te leren kennen en ermee te werken.

donderdag 1 juli 2010

Over groenkennisnet.nl en de ECC

Voor ECC-gebruikers en arrangeurs gaat er inderdaad veel veranderen komend schooljaar!

Maar:
de ECC blijft voorlopig zoals hij is. Er is nog geen sprake van ‘overgaan in groenkennisnet.nl’. Wat betreft de ContentArrangeerTool: vanaf medio september kunnen gebruikers van de arrangeertool overstappen naar de arrangeertool in Wikiwijs. Via onze maandelijkse ECC-nieuwsbrief houden wij je op de hoogte over wat er wanneer gaat gebeuren en wat dat voor gebruikers betekent.

Roos Scharten
Hanneke Bulten
Ontwikkelcentrum