woensdag 21 januari 2009

Ambassadeurs gezocht!

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het opzetten van een landelijk netwerk ECC-ambassadeurs. Gedacht wordt aan een constructie waarin voor docenten tijd vrijgemaakt kan worden de ECC en de arrangeertool te implementeren op de locatie, hulp te bieden waar op de locatie nodig en contact te onderhouden tussen alle belanghebbende als directie, docenten en studenten, Ontwikkelcentrum en andere ambassadeurs.
Naast de bovengenoemde activiteiten zal de ambassadeurs ook gevraagd worden deel te nemen aan de ECC-ambassadeursdagen waarin kennis over de ECC en het gebruik ervangedeeld kan worden.

Wij houden u uiteraard op de hoogte en willen u nu al vragen eens na te denken over mogelijke deelname.

Aanpassingen ECC

Gelukkig staat de tijd, maar ook de verdere ontwikkeling van de ECC en de arrangeertool niet stil. Bij de ECC kan nu de zoekvraag opgeslagen worden en kan gezocht worden op aanbieder. Momenteel zijn er twee aanbieders: Het Ontwikkelcentrum en Artik+.
Bij de contenarrangeertool staat nog veel meer content voor de gebruiker klaar. Zo kan er gebruik worden gemaakt van EduRep (voorziening van Kennisnet), de ECC en Livelink. Uiteraard kunnen door docenten gemaakte arrangementen gevonden worden in de Contentcorner.