maandag 30 november 2009

Vakblad Groenonderwijs

Heb je het vakblad 'Groenonderwijs' nummer 18 al gelezen? Op pagina 5 wordt aandacht besteed aan de ECC-ambassadeursdag.

ECC Europees?

Zou dat geen goed idee zijn? Een Europese ECC voor het groenonderwijs? Waarin scholen hun materiaal delen en vertalen? Maar wel met kwaliteitsbewaking?

Lijkt me wel. Daarom zijn we op zoek naar Europese partners (en Europese subsidie) om een start te maken. We demonstreren de ECC zoveel mogelijk op Europese bijeenkomsten (oa Joint Course Denemarken, Netwerk groene Sleutelcompententies, Agromisa/CTA-congres).
Deze week een presentatie tijdens de Educa-online Berlijn, hopenlijk vind ik nog meer geĆÆnteresseerden.
Heb je suggesties? Graag!

dinsdag 17 november 2009

KWIN 2009

"Zoek maar op in de Kwin" krijgen mijn leerlingen nogal eens te horen.
Ja, maar wat moet ik met de Kwin van 2006? Is er geen versie
van 2009?
Nee die staat niet in de ecc.

Na wat heen en weer mailen krijg ik per omgaande
de Kwin Akkerbouw, Vollegrondsgroenten 2009.

Leerpunt!
Er is meer beschikbaar dan je kunt vinden in de ecc,
en vragen wordt beloont.

Bedankt Chantal

dinsdag 10 november 2009

Welkom in Assen

Hallo allemaal,

Voor de volgende ambassadeursdag op 1 april zijn jullie van harte welkom bij de vestiging van AOC Terra in Assen. Voor info over de vestiging kun je de site www. aocterra.nl bezoeken en doorklikken naar VMBO en Assen.

vrijdag 6 november 2009

AVO integratie met beroepsgerichte vakken

Het Ontwikkelcentrum heeft een aantal projecten waarin AVO integratie met beroepsgerichte vakken centraal staat. Voor het VMBO bestaat een project AVO biologie met groen. Voor dit project zijn wij op zoek naar een een docent plant of dier en een docent biologie.

Voor het MBO wordt gewerkt aan een pilot integratie Wiskunde met Groen. Ook hier wordt gezocht naar resonansgroepsleden.

Voor het project integratie AVO met de beroepsgerichte vakken zijn wij op zoek naar VMBO's en MBO's die met AVO-integratie bezig zijn, of zelfs al hebben uitgevoerd. Op deze scholen willen we graag interviews afnemen met een afdelingsleider en een paar docenten. Bij voorkeur AVO docenten en docenten die de beroepsgerichte vakken verzorgen.

Wil je als locatie meedoen laat dit even aan mij weten. Uiteraard via deze blog of anders via j.driel@ontwikkelcentrum.nl

1ste zeer geslaagde bijeenkomst ECC-ambassadeurs


Op deze nationale dag van het positieve nieuws kan ik een ieder melden dat de eerste ECC-ambassadeursdag een groot succes is geworden. Ik wil dan ook alle aanwezigen, de locatie Houten van het Wellant College en de catering bedanken voor hun enthousiaste inzet. Een van de onderdelen van het programma was het formuleren van wensen betreffende de ECC. Dit leverde de onderstaande resultaten op:Inhoudelijke wensen:


 1. Meer interactief en multimediaal lesmateriaal, games en 'sims';
 2. Pdf bestanden leesbaar maken voor het beeldscherm;
 3. Oude, maar uitstekende boeken vernieuwen;
 4. Leereenheden voor de hogere MBO-niveaus;
 5. Niet alleen diagnostische toetsen, maar ook kwalificerende toetsen;
 6. Meer content voor 'wildlife' en 'outdoor';
 7. Stageopdrachten;
 8. AVO voor het MBO.
Technische wensen:


 1. "Oude" arrangementen moete verwijderd kunnen worden;
 2. Geavanceerd zoeken geavanceerder maken;
 3. Scherm metadatering aanpassen, lijkt nu op disclaimer;
 4. Niet extra inloggen bij het opstarten van QMP-toetsen;
 5. Overzicht inhoud ECC up-to-date houden en van linken voorzien;
 6. Verbetering startschermen. Nog te onoverzichtelijk;
 7. QMP-toetsen in ECC-overzicht en van linken voorzien;
 8. Toegang QMP voor docenten zonder beheerder;
 9. Aansluiten bij Entree/Eduroute zonder extra in te moeten loggen;
 10. Thesaurus toevoegen;
 11. Gemakkelijker foto's toevoegen aan een arrangement.

Niet alleen de inhoud en de techniek vragen de aandacht van de ECC-ambassadeurs. Ook t.a.v. de implemementatie zijn er veel wensen met als doel het gebruik van de ECC te stimuleren en te enthousiasmeren. Zowel bij leerlingen en docenten, maar ook bij directies en colleges van bestuur. Vragen die gesteld zijn: Hoe enthousiasmeer ik mijn collega's, hoe arrangeer je op een slimme manier en hoe bespreek je de autonomie van de docenten? Hoe krijgen we de ECC in de naturlijke omgeving van de leerling?
Implementatie wensen:
 1. Opzetten van een leerlingenforum;
 2. Mooie voorbeelden uit de onderwijspraktijk beschikbaar stellen;
 3. Leren zoeken en vinden;
 4. Duidelijk maken wat er nog niet is, kan nog komen;
 5. Leren van elkaar;
 6. Directies stellen uren beschikbaar voor het arrangeren;
 7. Leren in de klas;
 8. Duidelijk maken dat arrangementen ondersteunend zijn en geen vervanger van de docent;
 9. Meer en betere faciliteiten in de school;
 10. Standaard lay-out per locatie en/of AOC;
 11. Meer aandacht schanken aan digitale didaktiek.

Hier doen we het voor!Wensen contentmakelaar:
 1. Contract met Infogroen;
 2. Het Koeboek;
 3. Licenties van bedrijfsprogrammatuur.
Landelijk wensen:
 1. Samenwerken in een expertisegroep ECC;
 2. Samenwerken in een expertisegroep Games en E-learning;
 3. Duidelijke landelijke opzet van arrangementen;
 4. Gezamelijk overleg AOC-breed om te inventariseren waar behoefte aan is.


Wensen buiten het groenonderwijs:

 1. Keurmerk op de arrangementen door het bedrijfsleven;
 2. Interactiviteit met het bedrijfsleven initiƫren;
 3. Toegang ECC voor het bedrijfsleven;
 4. Bezoekerstoegang voor het PO en VO zodat zij kennis kunnen maken met de ECC.


Naast de bovengenoemde wensen zijn er ook successen te melden. Als succes wordt ervaren dat de ECC plaats en tijd onafhankelijk leren mogelijk maakt en de leerlingen echt aan het werk zijn. Door de ECC ontstaat een boekenvrije school wat mede te danken is aan het overzichtelijke aanbod (dit in tegenstelling tot Google) en de goede herbruikbaarheid betekent een bijdrage aan het speerpunt duurzaamheid. Ook mag gemeld worden dat het ECC-ambassadeur mogen zijn als een groot succes wordt ervaren.Afspraken

Jaarlijks worden twee ambassadeursdagen gehouden. De volgende ECC-ambassadeursdag wordt gehouden op 1 april 2010 op de Terra-locatie in Assen. Graag tijdig onderwerpen voor deze dag aanleveren.

Het Ontwikkelcentrum bezoekt tweemaal per jaar de locaties van de ECC-ambassadeurs. Uiteraard wordt vooraf een afspraak gemaakt.

Het Ontwikkelcentrum wil graag ondersteunen bij de implementatie van de ECC.