maandag 31 januari 2011

Samenwerken om verder te komen


Foto: Aantal rebellen met uiterst rechts Jan van Driel (Ontwikkelcentrum)

Samenwerkende ICT coördinatoren (Rebellenclub)
Op 20 januari 2011 was het in Zwolle weer tijd voor een bijeenkomst van de samenwerkende ict coördinatoren, ook wel de Rebellenclub genoemd. Voorzitter Harm Geert Moesker, notulist Bert Plaat.

De samenwerking krijgt steeds meer belangstelling. Aanwezig waren: AOC Oost; Arie van der Graaf, Chantal ter Steege. Wellant college; Bert de Vette, Ed van den Heuvel. Onderwijsgroep Noord; Erwin van Pelt. Citaverda Limburg; Thijs Heijman. Edudelta; Han de Fijeter. Groene Welle; Harm Geert Moesker. AOC Friesland; Bert Plaat. Ook waren aangeschoven Jan van Driel, Ontwikkelcentrum, Han Matla, Kennisnet en op uitnoding Annet Scholten onderwijsdeskundige.

Onderwerpen die besproken werden:
1.Stand van zaken rond contentcorner - wikiwijs
2.Bereikbaarheid content van een arrangement
3.Contactpersoon Wikiwijs voor updates
4.Integratie zoekportalen
5.Status QMP in zoekportalen
6.Hoe gaat het met maken van arrangementen?
7.Workshops Wikiwijs
8.Arrangementen niet te vinden in Wikwijs.
9.Kwaliteits keurmerk voor arrangementen

We werken samen om jullie beter te kunnen helpen:
Download hier het verslag
We hebben zoveel mogelijk input uit de praktijk nodig. Heb je vragen, aanvullingen, wensen, ongenoegens, geef een reactie op dit verslag via het ECC blog!

donderdag 27 januari 2011

Uitstel, maar geen afstel

Beste ECC-ambassadeur,

Zoals je als geen ander weet, wordt de Content Arrangeer Tool (CAT) dit schooljaar vervangen door Wikiwijs arrangeren. Dat dit in alle geledingen consequenties heeft, zal voor iedereen duidelijk zijn. Met name door een groot aantal scholen wordt nadrukkelijk gevraagd de overgang van CAT naar Wikiwijs arrangeren iets rustiger te laten verlopen. Als antwoord op deze vraag worden dan ook een aantal wijzigingen in de planning doorgevoerd. In het onderstaande schema worden deze wijzigingen aangegeven. Wij hopen op deze manier een ieder meer ruimte te geven om alles voor het nieuwe school optimaal te kunnen realiseren.

Nieuwe arrangementen maken in de CAT: Tot 1 mei 2011
Bestaande arrangementen aanpassen in de CAT: Tot 1 juni 2011
Bestaande arrangementen migreren van CAT naar Wikiwijs arrangeren: Tot 1 augustus 2011

Mede namens Groen Kennisnet, OPK en het Ontwikkelcentrum wil ik je vragen genoemde wijzigingen aan de belanghebbenden door te geven.

maandag 24 januari 2011

Insluitcode van Youtube


De insluitcode van Youtube is veranderd vanwege de nieuwste programmatie voor webpagina's. Maar; als je de nieuwe code in het Wikiwijs arrangement wilt plaatsen staan de filmpjes niet meer mooi op de pagina. Gelukkig heeft Youtube ook een mogelijkheid om de oude code te gebruiken. Vink deze aan zoals bij bovenstaand voorbeeld. Doe dit op deze manier tot nader bericht om teleurstellingen te voorkomen!

donderdag 20 januari 2011

highlights ECC-ambassadeursdag: bekijk het filmpje

Beste ambassadeurs,

bekijk nu het filmpje met de highlights van de ECC-ambassadeursdag, vorige week donderdag in Maartensdijk.

dinsdag 18 januari 2011

Ontwikkelcentrum in samenwerkingsovereenkomstHet programma Natuur- en Milieueducatie van Agentschap NL, het Ontwikkelcentrum, de Groene Kennis Coöperatie en Stichting Kennisnet hebben op 12 januari een samenwerkingovereenkomst getekend met als doel digitaal educatiemateriaal op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid breed toegankelijk te maken. Om dat te realiseren wordt het bestaande materiaal toegankelijk gemaakt via Wikiwijs.

Het Ontwikkelcentrum, de hoofdaannemer van dit programma, is enthousiast over de kansen die de hechte samenwerking van de verschillende partijen biedt.
Lees meer

maandag 17 januari 2011

Nog een wens voor 2011


Foto: Jan van Driel schrijft een wens op het bord voor 2011. De foto is wat wazig maar de wens was helder; maak als ECC ambassadeur meer gebruik van dit blog om kennis en ervaring uit te wisselen!

Dit willen wij als ECC ambassadeurs van AOC Friesland van harte onderschrijven. Een blogbericht maakt de achterban duidelijk waarmee je bezig bent. Een blogbericht maakt duidelijk waar je voor staat en wat je ambities zijn. Hiermee kan je een stuk kennis en ervaring inbrengen. En draait alles niet om kennisuitwisseling om verder te kunnen komen?

Op ons blog heeft collega Auke Wiersma inmiddels een verslag gemaakt van de bijeenkomst ECC ambassadeurs zoals die vorige week in Maartensdijk werd gehouden. Zie http://forkenning.blogspot.com/2011/01/ecc-ambassadeursdag.html Heb je reacties, aanvullingen? Schroom niet en ga je gang!

woensdag 12 januari 2011

Sociale karakter uitgangspunten ICT leren.


In zijn bijdrage voor het SURF/WTR Trendrapport stelt de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad Karl Dittrich dat ontwikkelen van ICT leren alleen lukt als het bottom up gebeurt.

Uitgangspunten daarbij zouden moeten zijn de diversiteit in docenten- en studentenpopulatie, de diversiteit van het onderwijsproces en het sociale karakter daarvan. Op basis daarvan stelt Dittrich een agenda van vier punten voor.

Luister naar zijn stelling
Bekijk de site van het trendpapport met meer stellingen en pdf downloads.

dinsdag 11 januari 2011

Organisatie intranet

Vorige week publiceerde Kennisnet een filmpje op Youtube over het intranet van AOC Oost. In het filmpje wordt duidelijk hoe belangrijk het is om het intranet van een school goed te organiseren en daarbij gebruik te kunnen maken van de 'single sign on' van Kennisnet.

Een goed georganiseerd intranet is ook de sleutel tot een versnelling in het gebruikt van de leereenheden van het Ontwikkelcentrum. Een leerlijn opgebouwd uit arrangementen met daarin directe links naar de leereenheden en leerobjecten, is daarbij een slimme strategie.

AOC Oost maakt op dit moment voor AOC Friesland dezelfde opzet. Vanaf 1 februari aanstaande wordt ons vernieuwde intranet op deze manier actief. Bekijk het prima filmpje van Kennisnet:

Notitie:
De publucatie van dit filmpje werd door Kennisnet bekend gemaakt via Twitter. Voor wie vooroordelen heeft betreft social media; direct vergeten en maak een account op Twitter. Stelling: Eerst proberen voordat je met kritiek komt!

maandag 3 januari 2011

Een creatief 2011 gewenstNamens Auke Wierma, Jacob van Wieren en Bert Plaat (Servicebureau ICT leren AOC Friesland) voor allen een gezond 2011. En laat je creativiteit stromen want dat is nodig om ICT leren weer verder te brengen.

Voor de mensen van het Ontwikkelcentrum; afgelopen jaren hebben jullie een geweldige inspanning gedaan op het gebied van digitaal lesmateriaal. Daar plukken wij nu de digitale vruchten van. We hebben daar veel respect voor en hopen dat jullie in 2011 zo door gaan!