maandag 22 maart 2010

De leerling en de leereenheden

Bij de ontwikkeling van ICT leren, gaan we bij AOC Friesland de leerlingen centraal stellen. Bijvoorbeeld: Hoe ervaren zij het leren in het ECC met leereenheden? Vorige week maakte ik met mijn nieuwe FLIPcam voor de eerste keer een korte impressie van het leergedrag van onze leerlingen Tuin, Park & Landschap (BOL 4.2.).Stelling waar over we het kunnen hebben op 1 april:
Leerlingen zijn slim in het kiezen van de kortste weg.
Is het daarom verstandig dat de vragen bij een leereenheid altijd direct beschikbaar zijn?

Noot:
Het interview geeft een beeld van het ECC gebruik dat niet volledig is voor onze school. Met name het filmmateriaal is populair. Toch blijkt dat met een stevige begeleiding van de docent, (bijvoorbeeld klassikaal via de beamer een instructiefilm zien, uitprinten hulpmiddelen bij opdrachten etc.) de leereenheden veel beter worden benut. Zodra leerlingen worden losgelaten om zelfstandig te werken, ontstaan er calculerende leerlingen die met zo weinig mogelijk inspanning het diploma willen halen en niet de kennis krijgen die we ze willen geven.

Kortom;
leerlingen kunnen niet zonder de inspirerende docent!
Zie de reactie van docent Jeen Buis

Geen opmerkingen: