zaterdag 3 juli 2010

Face-IT

In Nieuwsbrief ECC juni 2010 / nummer15 staat:Face-IT nu ook beschikbaar via de ECC
Face-IT is een tool waarmee uw leerlingen de prestaties van een fictief bedrijf kunnen vergelijken met een spiegelgroep. Uw leerlingen kunnen in Face-IT zelf bepalen op basis van welke criteria de spiegelgroep wordt samengesteld. Bijvoorbeeld op basis van dezelfde bedrijfsstructuur. Dankzij de Contentmakelaar, een dienst van het Ontwikkelcentrum, is de tool nu beschikbaar voor het groenonderwijs. Face-IT is geschikt voor de kwalificatieprofielen Vakfunctionaris bedekte teelt, Vakfunctionaris open teelt, Middenkaderfunctionaris plant.Voor de bedrijfseconomen en andere cijferaars; 
er zijn op dit moment twee sectoren beschikbaar,
Akkerbouw en Rundveehouderij.
Dat is met name interessant voor alle Middenkaderfunctionarissen.


De doelgroep is dus aanzienlijk groter dan openteelten.
Deelnemers kunnen hun Bpv bedrijf vergelijken met een 
spiegelgroep uit de LEI database.
Ze maken dus een Benchmark vergelijking. 


Dat laatste (Bench marking) is iets wat een toekomstig 
ondernemer (middenkader functionaris) moet kennen 
en begrijpen.
Niet zo maar theorie, maar leren door doen!
Ook voor docenten echt iets om te leren kennen en ermee te werken.

Geen opmerkingen: