donderdag 9 juli 2009

ECC Ambassadeurs

Onlangs hebben alle locaties die toegang hebben tot de ECC en de CAT een brief ontvangen waarin gevraagd wordt een vertegenwoordiger als ECC Ambassadeur te benoemen. Tot op heden hebben de volgende ambassadeurs zich gemeld:

AOC Clusius
  • Linda Waal
  • Wendi Domeni
  • Arjan Besseling

AOC De Groene Welle

  • Peter Nugter

AOC Friesland

  • Bert Plaat

AOC Terra

  • Fokko Kupers

Helicon Opleidingen

  • Dineke Koch

Carmel College Salland

  • Tanja Oost

Uiteraard is dit slechts het begin en kunnen we nog steeds meer ECC Ambassadeurs gebruiken. Dit najaar komen de ambassadeurs voor het eerst bijeen en kunnen de werkzaamheden echt beginnen.

Geen opmerkingen: