woensdag 21 januari 2009

Ambassadeurs gezocht!

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het opzetten van een landelijk netwerk ECC-ambassadeurs. Gedacht wordt aan een constructie waarin voor docenten tijd vrijgemaakt kan worden de ECC en de arrangeertool te implementeren op de locatie, hulp te bieden waar op de locatie nodig en contact te onderhouden tussen alle belanghebbende als directie, docenten en studenten, Ontwikkelcentrum en andere ambassadeurs.
Naast de bovengenoemde activiteiten zal de ambassadeurs ook gevraagd worden deel te nemen aan de ECC-ambassadeursdagen waarin kennis over de ECC en het gebruik ervangedeeld kan worden.

Wij houden u uiteraard op de hoogte en willen u nu al vragen eens na te denken over mogelijke deelname.

1 opmerking:

Eric-Jan Venema zei

De arrangeertool heeft voor veel van m'n collega's een absolute potentie in gebruik. Zonder kennis van HTML of andere Webtechnologie is toch web-based content te maken. Het hoeft allemaal niet direct groot en uitgebreid. Klein beginnen kan ook en dan verder uitbreiden. Bij ons op school zal ik zeker e.e.a. onder de aandacht brengen. Met een minimale investering (vooral tijd) is een maximaal effect mogelijk in digitaal aangeboden content.